PROJEKTY ZAKOŃCZONE 15 XI (2021)

W połowie listopada w naszej szkole dobiegła końca realizacja dwóch projektów sfinansowany.ch z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Pierwszym z nich to projekt Na ścieżce patriotycznej w ramach którego odnowiono elewację Ścian oraz uporządkowano i zagospodarowano teren przy wejściu do budynku przy ul. Traktorowej.
W wykonaniu tej części prac pomagali pracownicy szkoły i rodzice. Uczniowie klasy VIIC w ramach warsztatów ekologicznych zagospodarowali powstały przed szkołą skalniak, sadząc na nim rośliny. Na zajęciach z plastyki, informatyki, historii
przeprowadzone zostały warsztaty dotyczące patrona naszej szkoły T. Zawadzkiego i jego przyjaciół. Uczniowie klas VI, VII, VIII wykonali wiele prac plastycznych: plakatów, projektów monet i znaczków pocztowych, portretów. W czasie zajęć informatyki uczniowie wyszukiwali informacji na temat patrona oraz innych bohaterów „Kamieni na szaniec”. Następnie opracowali projekty tablic dydaktycznych, które zostały wykorzystane do ich przygotowania. Przed wejściem do budynku stanęło sześć tablic dydaktycznych jako efekt pracy uczniów, upamiętniających patrona naszej szkoły, jego towarzyszy, a także „Szare Szeregi” i lekturę „Kamienie na Szaniec”. Dzięki tablicom dydaktycznym postacie bohaterów tak bliskich społeczności szkolnej mają okazję poznać także mieszkańcy osiedla. Projekt został opracowany i koordynowany przez Panie: K. Wypiorczyk-Przygodę,
K. Rękawiecką i A. Banasiak.
Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu realizatorki bardzo dziękują.

Drugi projekt „Gramy w kolorowe” miał na celu „odczarowanie” szkoły jako miejsca kojarzonego tylko i wyłącznie z nauką i obowiązkami szkolnymi. Długi czas nauki zdalnej ograniczył możliwości integrowania się uczniów i spędzania wspólnie czasu. Dlatego też projekt zakłada przywrócenie i stworzenie szansy na integrowanie się uczniów w ramach własnych klas, jak i między klasowo.
W ramach projektu sfinansowano zakup gier korytarzowych i szeregu gier planszowych i stolikowych.
Zakupiono także kolorowe siedziska i stoliki, które umieszczono na korytarzu II piętra, aby służyły uczniom tam przebywającym, wygodnie i przyjemnie spędzać czas w czasie przerw międzylekcyjnych. Na podłodze I i II piętra umieszczono szachownicę do gry w szachy i warcaby, a na parterze tor do gry w kapsle. Ostatnim etapem projektu była organizacja turnieju gier korytarzowych i planszowych. Turniej zorganizowano w czterech kategoriach: szachy, warcaby, scrabble i kapsle. W turnieju wzięło udział 42 chętnych dziewcząt i chłopców. Rozgrywki systemem pucharowym toczyły się kilka dni pod okiem wychowawców świetlicy. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:
Scrabble:
I miejsce — Piotr Boruszczak 8D
II miejsce — Nikola Skowrońska 5C
III miejsce — Piotr Kubiak 8D
Szachy:
I miejsce — Jan Gajewski 8C
II mie•sce — Julian Kubiński 8D

III miejsce — Piotr Kubiak 8D
Warcaby:
I miejsce — Jakub Berliński 7B
II miejsce — Jakub Grezel SD
III miejsce —Hanna Mysiorek 8C
Kapsle:
I miejsce — Jakub Drożdż 7D
II miejsce Maciej Kaźmierczak 7C
III miejsce Krzysztof Błudnik 8D
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy! Czekają na Was nagrody.
Turnieje gier spowodowały rozbudzenie w uczniach chęci częstszego mierzenia się we wzajemnych rozgrywkach. Największym zainteresowaniem cieszą się warcaby, ale na świetlicy szkolnej do dyspozycji uczniów jest szereg innych gier. Wspólne rozgrywki sprzyjają zacieśnianiu znajomości, integrowaniu się, ale także właściwemu kibicowaniu i promowaniu idei fair play. Mamy nadzieję, że Wasz zapał do gier nie zgaśnie.

Projekt został opracowany i zrealizowany przez Panie:
K. Rękawiecką, J. Dolder i K. Gajewską.
Realizatorki dziękują panu A. Gasińskiemu, panu konserwatorowi i paniom woźnym za pomoc w jego realizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*