Rysujemy lekture…

Uczniowie naszej szkoły prezentują prace plastyczne, które powstały pod wpływem lektury pt.: “Czas Prawieku”, naszej noblistki, Olgi Tokarczuk.

Brawa za pomysłowość, talent i wielką wyopbraźnie!